spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

Publicita projektu

- Webové stránky žadatele
- Webové stránky ESF
- Plakát A3 v místě realizace projektu
- Informační leták
- V rámci všech informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se projektu určených veřejnosti budou použity povinné prvky vizuální identity OPZ
- Manuál pro zaměstnavatele (zásadní poznatky o využívaných metodách práce s cílovou skupinou)

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR